Start Gezond
Image default
Aandoeningen en ziekten

Waarvoor is acupressuur?

Waarvoor is acupressuur?

Wanneer een massage niet mogelijk is, kan een acupressuurmat vergelijkbare resultaten opleveren. Een acupressuurmat, ook wel spijkermat genoemd, is bedekt met honderden plastic nopjes. Deze kleine uitstulpingen oefenen druk uit op delen van het lichaam die in contact komen met het oppervlak.

In dit artikel zullen we enkele van de onderzoeken naar spijkermatten bekijken en bepalen of ze nuttig zijn voor de behandeling van specifieke kwalen.

Wat is acupressuur?

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van acupressuurmatten. Acupressuur is een techniek uit de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Artsen beschouwen TCM als een vorm van alternatieve of complementaire geneeskunde.

Acupressuurtherapie is vergelijkbaar met acupunctuur, maar acupressuurmatten bevatten geen naalden en prikken niet in de huid. Net als bij acupunctuur worden bij acupressuur drukpunten in de buurt van de meridianen of energielijnen van het lichaam gestimuleerd om chi (Qi), of energie, vrij te laten stromen.

Fabrikanten van acupressuurmatten beweren dat hun producten verlichting kunnen geven bij:

  • hoofdpijn
  • nekpijn
  • rugpijn
  • stijve, pijnlijke spieren
  • stress en spanning
  • slapeloosheid
  • andere vormen van lichaamspijn

Werken acupressuurmatten?

Wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van acupressuurmatten is beperkt. De studies die wel bestaan hebben kleine steekproeven, en de meeste beweringen over acupressuurmatten berusten op anekdotisch bewijs.

Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar de voordelen van acupressuurmatten, zijn ze een goedkoop, veilig en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel. Mensen die bang zijn voor naalden kunnen de voorkeur geven aan acupressuurtherapie boven acupunctuur. Lees verder voor een overzicht van enkele van de onderzoeken naar de mogelijke toepassingen van acupressuur en acupressuurmatten.

Acupressuur tegen pijn

Uit een onderzoek uit 2011 in Iran, waarbij 72 studenten betrokken waren, bleek dat acupressuur hielp bij het verminderen van menstruatiegerelateerde pijn. De onderzoekers stelden ook vast dat het gebruik van ibuprofen afnam bij degenen die acupressuur gebruikten om menstruatiepijn en andere menstruatiesymptomen te behandelen.

De bevindingen van een onderzoek uit 2014 over tandpijn suggereren dat acupressuur aanzienlijke pijnverlichting biedt. Van de 60 deelnemers meldden 46 mensen pijnverlichting bij gebruik van zelf toegediende acupressuurtherapie. Minder mensen in de placebogroep hadden blijvende verlichting van tandpijn.

In een onderzoek uit 2012 onderzochten onderzoekers de effectiviteit van acupressuurmatten op de waargenomen pijn bij mensen met nek- en lage rugpijn. In totaal namen 82 mensen deel aan het onderzoek. Degenen die acupressuurmatten gebruikten, noteerden significant lagere pijnratings dan degenen in de controlegroep. De auteurs van de studie merken echter op dat de deelnemers ook andere behandelingen voortzetten naast acupressuurtherapie.

Een overzicht en analyse van onderzoek uit 2019 vond een verband tussen acupressuur en lagere pijnniveaus bij mensen met kanker, vergeleken met een controlegroep. De onderzoekers merken echter op dat er behoefte is aan aanvullende studies om deze bevinding te bevestigen.

Deelnemersdagboeken in een onderzoek uit 2016 naar triggerpointmassage voor spanningshoofdpijn wijzen op een afname van de hoofdpijnfrequentie, maar niet van de duur en intensiteit. Zowel de placebo- als de massagegroep registreerden dezelfde resultaten. De onderzoekers waarschuwen dat studies naar hoofdpijn die een placebogroep ontberen het risico lopen de effecten van de bestudeerde interventie te overdrijven.

Acupressuur voor slaapproblemen

Uit onderzoek uit 2019 in het tijdschrift Complementary Therapies in Clinical Practice bleek dat acupressuur geen positief effect had op de slaapkwaliteit bij mensen met migraine. 

Deelnemers die zelf acupressuur toedienden hadden een lichte afname van vermoeidheid, maar de controlegroep zag ook een afname, zij het een kleinere.

Aanvullend onderzoek uit 2015 wijst op een verband tussen acupressuurbehandeling en een toename van de kwaliteit van slaapuren bij oudere volwassenen met de ziekte van Alzheimer. Deze studie had echter ook een kleine steekproefgrootte.

Acupressuur bij zwangerschap en bevalling

In een overzicht uit 2020 van onderzoek naar acupressuur voor pijnbestrijding tijdens de bevalling, leggen de auteurs uit dat het meest recente bewijs suggereert dat acupressuur helpt deze pijn te verminderen. Ze merken echter ook op dat de pijnverlichting niet noodzakelijk significant is.

Hoewel acupressuur enige pijnverlichting kan bieden voor mensen tijdens de bevalling, zorgen andere strategieën, zoals ijsmassage, voor meer significante pijnvermindering, volgens een studie uit 2017.

Er zijn aanwijzingen dat het uitoefenen van druk op bepaalde acupressuurpunten de bevalling kan opwekken. Daarom moeten zwangere vrouwen het gebruik van een acupressuurmat of het ondergaan van acupunctuur vóór week 38 van de zwangerschap vermijden zonder eerst met een arts te spreken.

Acupressuur tegen misselijkheid en overgeven

Zwangere vrouwen en mensen die chemotherapie ondergaan, kunnen baat hebben bij het gebruik van acupressuur om braken en misselijkheid te behandelen. Zwangere vrouwen moeten echter met een arts overleggen voordat ze een acupressuurmat gebruiken en ze moeten ook vermijden op hun buik te liggen.